Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2014

Ladydi
Reposted frombluuu bluuu viaeffigy effigy
Ladydi
Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze.
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaeffigy effigy
9177 4d19 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaeffigy effigy
Ladydi
8561 8f77
Reposted fromnexxt nexxt viaahora ahora
Ladydi
no przecież się uczę!
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady viaeffigy effigy

December 04 2012

Ladydi
1278 f10f
Reposted fromkakunia kakunia viaOlamik Olamik
5106 e9a7

Follow me on http://sex3us.tumblr.com/ for best sex photos sexy gifs and hot pics…you will cum in your pants… .I. ….

Reposted fromsex3us sex3us

March 28 2012

Ladydi
8453 7b3d
Reposted byhedahepaketjchigo

February 05 2012

Ladydi
8604 81aa
Ladydi
8271 9c5a
Reposted byOlamik Olamik
Ladydi
8247 8b7d

February 02 2012

The baby in Harry Potter 1 is Albus Severus in Harry Potter 7.

heartandsoulplace:

I’M THAT OLD?

Ladydi
4261 f159 500
Ladydi
Ladydi
Pierwszy oddech.
Pierwszy płacz.
Pierwszy krok.
Pierwsze słowo.
Pierwszy grzech.
Pierwszy dzień w szkole.
Pierwsza Komunia.
Pierwsza bramka.
Pierwsza bójka.
Pierwsza miesiączka.
Pierwsza ucieczka z domu.
Pierwsza całonocna impreza.
Pierwszy chłopak.
Pierwszy pocałunek.
Pierwszy seks.
Pierwsze rozstanie.
Pierwszy kieliszek.
Pierwszy papieros.
Pierwsza działka.
Pierwszy samochód.
Pierwsza praca.
Pierwsze małżeństwo.
Pierwsze dziecko.
Pierwszy rozwód.
Pierwszy wnuk.
Pierwszy zawał.

Smierć.
Reposted frompsycha psycha viamakemewannadie makemewannadie
Ladydi
7575 b9f3
Reposted fromsaku saku viainna inna
Ladydi
Twój stosunek do samej siebie decyduje o tym, jak widzi cię mężczyzna.
— "Why Men Love Bitches"
Ladydi
5056 3c42
Reposted fromkatalama katalama viainna inna

January 29 2012

Ladydi
Ladydi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl